Nieuwsforum.nl is een nieuws curation en opinie blog dat bovenop het nieuws zit met een kritische blik op de realiteit. Wij struinen het internet af op zoek naar nieuws en leveren daarbij commentaren en achtergronden die aansluit bij de boodschap die wij willen uitstralen namelijk;

Een ongefilterd actualiteiten website die als spreekbuis wilt dienen voor ongecensureerd nieuws, columns en opinie’s. Een hard tegengeluid tegen de gekleurde (veelal linkse) media. Gebalanceerd, maar niet objectief omdat mensen nou eenmaal niet politiek-neutraal kunnen zijn.

Nieuwsforum doet niet mee aan zogenaamde politiek-neutraliteit, wij zijn daarom ‘hard op de inhoud en zacht op de persoon’ maar nooit oneerlijk.