Turkse asielzoekers mogen alsnog inburgeren

Turkse asielzoekers die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen, mogen nu alsnog inburgeren. Daarvoor krijgen zij dan ook de nodige financiële voorzieningen. Dat schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Turken vielen sinds 2011 buiten de inburgeringsplicht. Maar die beslissing houdt geen stand meer na een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in een zaak die aangespannen werd door een Turkse asielzoeker die ook aanspraak wilde maken op de lening die inburgeraars kunnen krijgen. Die wordt kwijtgescholden als iemand slaagt.

Daarom zet Koolmees nu de inburgering, met de bijbehorende financiële mogelijkheden, alsnog open voor Turken die in de afgelopen jaren asiel aan hebben gevraagd. Ze mogen zelf bepalen of ze daar gebruik van willen maken. Daarnaast laat Koolmees binnenkort weten of het juridisch mogelijk is om Turkse asielzoekers voortaan verplicht in te laten burgeren.

VVD-Kamerlid Bente Becker wil graag van de minister weten of er nu ook voor wordt gezorgd dat de Turkse asielzoekers van de afgelopen jaren nu ook daadwerkelijk gaan inburgeren. Daarnaast vraagt ze Koolmees om hoeveel mensen het eigenlijk gaat.