CDA over Zwarte Piet: ’We lopen ook niet meer op klompen’

Van het CDA weer de grootste partij maken, is ’geen doel op zich’, vindt partijvoorzitter Rutger Ploum. Het gaat om het ’verhaal’ om Nederland verder te brengen. Aan dat verhaal wordt nog gewerkt, zoals vandaag op het partijcongres.

„Helemaal niet.” De vraag was of het CDA nu misschien wat flets afsteekt in de coalitie met vier partijen, waarin de VVD in de peiling nog altijd stijf aan kop gaat. Het CDA heeft nu eenmaal een andere taakopvatting nu het in de regering zit, zegt Ploum (1964), van huis uit arbeidsadvocaat en sinds februari partijvoorzitter in deeltijd. „Ik heb tegen de bewindspersonen gezegd: we gaan eerst gewoon hard aan de slag. Als onderdeel van de regering heb je gewoon de verantwoordelijkheid om het land verder te brengen. We zijn niet nu al met allerlei verkiezingsstuntjes bezig. Je ziet bij D66 dat die ballonnen oplaat met allerlei plannetjes. Dat hoeft voor ons niet.”

Intussen is het CDA-deel van het kabinet prima bezig, vindt Ploum. Hij noemt de investeringen in defensie en zorg, waar ministers Ank Bijleveld en Hugo de Jonge ’moedig aan werken’, het investeringsfonds van schatkistbewaarder Wopke Hoekstra. „Of neem de versterking van het MKB, de familiebedrijven, waarmee Mona (Keyzer) bezig is en de strijd tegen drugscriminaliteit en ondermijning van Grapperhaus.”

Verder: „Laat het verhaal maar uit de partij komen”, vindt Ploum, die het visiestuk Zij aan Zij laat zien waarmee hij de discussie over de koers voor de middellange termijn in de partij wil aanjagen. Voor zo’n discussie is alle ruimte nu het CDA na het vertrek van Buma een ’lijsttrekkerloos tijdperk’ beleeft. „Dat is ook wel eens fijn.” Het discussiestuk, waarin het CDA maatschappelijke waarden omarmt als zorgen voor elkaar, wordt gezien als een flauwe bocht naar links. Volgens Ploum is er ’met hoopvol perspectief’ een visie gemoderniseerd op basis van oude uitgangspunten, zoals rentmeesterschap en solidariteit.

Natuur
„Dit stuk is duidelijker dan ooit over het klimaat”, schetst Ploum. „Maar rentmeesterschap gaat niet alleen over de natuur en plantjes, het gaat ook over doorgeven van alles wat van waarde aan de volgende generatie.” Dat gaat ook over geschiedenis en tradities. „Maar tradities kunnen ook veranderen. We lopen ook niet meer op klompen.” Neem de discussie over Zwarte Piet. „Voor heel veel Nederlanders in de regio zou Zwarte Piet gewoon Zwarte Piet kunnen blijven. Anderen in de stad vinden het kwetsend. Je moet moet met mensen een nieuwe weg zoeken die mensen het gevoel geeft: ik hoor er ook bij, er wordt ook naar mij geluisterd.”

Hetzelfde geldt voor solidariteit. „Onze grenzen staan open voor vluchtelingen, maar we moeten wel regie hebben op migratie. Het kan niet zo zijn dat we de deur voor arbeidsmigranten wagenwijd openzetten en elk jaar maar weer 50.000 mensen binnenlaten. Dat kan onze maatschappij niet aan.”

Basisbeurs
Het is ook voor de politieke praktijk van alledag goed om bij jezelf te blijven, zegt Ploum. „Neem de basisbeurs voor studenten. Dat stond bij het CDA in het verkiezingsprogramma. Weet u dat er jaarlijks achtduizend kinderen niet zijn gaan studeren omdat hun ouders lenen geen goed idee vonden? Voor het herstellen van de basisbeurs was in de coalitie geen ruimte, maar we zijn ervoor blijven knokken. Nu lijkt er toch een meerderheid voor te komen.”

Het wordt allemaal nog beter, zegt Ploum, die in zijn partij ’nieuw elan en enthousiasme’ ziet. „We hebben echt het gevoel dat we straks een mooi en aansprekend programma krijgen, met een talentvol team en een hele aansprekende lijsttrekker.” Of dat Wopke Hoekstra of Hugo de Jonge wordt, daar wil hij niks over zeggen, evenmin over het proces. „Ik ben erover aan het nadenken. Ik alle gevallen moet het een open procedure worden. En hoe dan ook krijgen we een dijk van een lijsttrekker waarmee we bij de verkiezingen van 2021 gaan winnen. Met een goed verhaal. Daar gaat het om. Het gaat niet om de grootte van de partij. Een groot CDA is geen doel op zich. Het gaat om het verhaal om Nederland een slag verder te brengen.”