Stikstofpijn voor niets: ’Nederland wees meer gebieden aan dan nodig’

Nederland lijdt stikstofpijn voor niets. Die opmerkelijke mening huldigt Nico Gerrits, een specialist in natuurrecht die zich al vijftien jaar verbaast over de volgens hem te strenge Nederlandse uitleg van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. „Het natuurbeleid hoeft geen stikstofcrisis te veroorzaken, maar dankzij Den Haag ontpopte het zich tot groen Paard van Troje. Alle ballast van onterecht aangewezen gebieden en bonusnatuur boven op oorspronkelijke doelen kan worden geschrapt.”

“Juist in onze vertaling van het Europese beleid ging het mis. Dáár ligt de bron voor deze crisis”

„Nederland krijgt het idee opgedrongen dat forse verlaging van stikstofuitstoot en versneld natuurherstel de enige uitweg is. Maar minister Schouten redeneert de verkeerde kant op. Juist in onze vertaling van het Europese beleid ging het mis. Dáár ligt de bron voor deze crisis”, zegt Gerrits tijdens een gesprek in Portugal. „Nederland wees meer gebieden aan dan nodig was en een deel op oneigenlijke gronden. Vervolgens heeft LNV samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de te beschermen flora en fauna per gebied enorm uitgebreid. Dat hoefde niet van Brussel, maar effect had het wel: nóg lagere stikstofeisen voor omliggende bedrijven.”