Groep Surinaams-Nederlandse ouderen krijgt eenmalige uitkering van €5000

Ben je ooit verbaasd geweest over besluiten die na jaren van discussie eindelijk worden genomen? Hier is er weer eentje. Een groep Surinaams-Nederlandse ouderen krijgt een welverdiende erkenning. Maar wat is het verhaal hierachter?

-- Advertentie --

Het achtergrondverhaal

In de aanloop naar de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975, verhuisden duizenden Surinaamse Nederlanders naar Nederland. Hun verwachting? Dat de jaren die ze in Suriname hadden doorgebracht, zouden meetellen voor hun AOW. Want laten we eerlijk zijn, Suriname was destijds een deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar zoals het leven soms gaat, kwamen ze voor een onaangename verrassing te staan.

Het AOW-dilemma

Het bleek dat de jaren in Suriname niet meetelden voor de AOW-opbouw. Een bittere pil om te slikken voor velen, die daardoor nu minder AOW krijgen dan hun leeftijdsgenoten die altijd in Nederland hebben gewoond. En daar wil het kabinet nu iets aan doen.

Een gebaar van erkenning

Als blijk van erkenning krijgen ongeveer 25.000 Surinaams-Nederlandse ouderen in 2024 een eenmalige uitkering van €5000. Maar let op, dit bedrag is niet bedoeld om het daadwerkelijke AOW-gat te dekken. Het is meer een symbolisch gebaar, vergelijkbaar met tegemoetkomingen aan andere groepen die eerder in soortgelijke situaties verkeerden.

Wat zegt de overheid?

Minister Carola Schouten, verantwoordelijk voor Pensioenen, is enthousiast over deze beslissing. Ze benadrukt hoe belangrijk het is om recht te doen aan de ervaringen van deze ouderen en het onrecht dat ze hebben gevoeld.

Wie komt in aanmerking?

Als je nu denkt: “Kom ik hiervoor in aanmerking?”, dan zijn hier de criteria: Je moet van Surinaamse herkomst zijn, vóór 25 november 1975 naar Nederland zijn verhuisd vanwege de onafhankelijkheid, 18 jaar of ouder zijn geweest tijdens de verhuizing en minstens 20 jaar in Nederland hebben gewoond tegen 1 juli 2024.

Zonder gedoe

En hier is het beste deel: je hoeft niets te doen om deze uitkering te krijgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt ervoor. Als je echter geen bericht krijgt tegen juni 2024, neem dan zelf contact op. Maak je geen zorgen over eventuele gevolgen voor toeslagen of andere uitkeringen. Dit bedrag heeft geen negatieve impact.

Deze erkenning is langverwacht en hoogstwaarschijnlijk zeer welkom voor velen. Een stap in de richting van het rechtzetten van oude onrechtvaardigheden.

-- Advertentie --